Molnet

Många hävdar att molnet växer på bekostnad av öppen källkod. Tjänster i molnet löser i viss omfattning samma problem, men är såväl billigare som enklare att använda och underhålla, påstås det. Personligen anar jag att besluten om vilken typ av programlicens som är önskvärd också berör molnet.

Molntjänster är jättebra. Jag använder Googles tjänster, liksom Amazons.